Print denne side

Fundats

Fondens stifter : Finn Rieck-Andersen
Stiftelsesdato : 27.oktober 1995

Fondens navn

 : Rieck-Andersens Familiefond, Aarhus

Ansøgningsskema:

 :  Link til digitalt ansøgningsskema »

Fondens adresse :  (ikke til ansøgninger)
c/o Administrator Henning Lyngsbo,
Sønder Allé 9, 1.th,
8000 Aarhus C
 
Fondens bestyrelse : Henning Lyngsbo, formand
Statsaut. revisor Jørgen Kristensen
Statsaut. revisor Erling Mortensen
 
Fondens CVR.nr.  : 18887088

 

Fondens formålsbestemmelse, Fundatsens § 3

Fondens formål er:

1. Uddeling af legater, hvis formål er almenvelgørende. Legatmodtagerne skal være i økonomisk trang. Legaterne kan uddeles til såvel enkeltpersoner som foreninger, institutioner og lignende.

2. Uddeling af legater, hvis formål er almennyttige. Legaterne ydes som

 • hæderslegater til videnskabsfolk, forfattere, kunstnere m.fl. som en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
 • som studie-, studierejse- og præmielegater til elever på uddannelsesinstitutioner
 • legater til sports-, skytte- og idrætsforeninger
 • legater til sygdomsbekæmpende foreninger samt følgende institutioner og organisationer:

     Dansk Røde Kors
     Kirkens Korshær
     Folkekirkens Nødhjælp
     Dansk Flygtningehjælp
     Klostre i Danmark
     Hospitaler i Danmark
     Amnesty International el. lign. menneskerettighedsorganisation.

Ved uddeling til hospitaler skal uddeling holdes afsondret fra offentlige tilskud, ligesom uddeling skal angive et konkret, øremærket formål.

3. Legater til fremme af udbredelse og bevarelse af skovvæksten og skovmiljøet i Danmark.

4. Legater til fremme af udbredelse og bevarelse af kulturelle værdier i Danmark, dog primært indenfor det gamle Århus Amts grænser.

Ovennævnte legater kan søges af enkeltpersoner, foreninger, institutioner, selskaber og lignende.

Sidst opdateret: 27.04.2023 - 21:30

 

Relaterede sider

Se flere produktioner fra 1HG.dk
Rieck-Andersens Familiefond, Aarhus
c/o administrator Henning Lyngsbo
Sønder Allé 9, 1.th
8000 Aarhus C
Tel. 86 13 88 33

www.rieck-andersens-familiefond.dk

Fondens CVR nr. 1888 7088

Tak, fordi du printede denne side.
Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at henvende dig.